Księga gości

Popieramy treść Waszego OŚWIADCZENIA z dnia 1 września 2011r. – jesteśmy przeciwnikami przemocy i agresywnej rywalizacji pomiędzy Klubami motocyklowymi; najwyższy czas aby Kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych wpisując na swej stronie internetowej integrację społeczności motocyklowej - NIE SPRZENIEWIERZAŁY SIĘ ideom tam głoszonym: „Zasady te kładą nacisk na wzajemny szacunek, poszanowanie barw i braci klubowych oraz pomoc…” (koniec cyt. www.klubymotocyklowe.pl). Prawem przewidziane środki zapobiegawcze w postaci aresztu tymczasowego są dla przestępców, a takich, którzy dopuszczają się przemocy wobec braci motocyklowej winniśmy eliminować ze środowiska motocyklowego, a nie chronić w Kongresie.
Glana

© 2023 Tabun Olsztyn