Motomikołaje 2013 - WYNIK ZBIÓRKI.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn z 18 listopada 2013 r., znak: BOK.531.29.2013 z przyjemnością informujemy, iz pomimo trudów i znojów pogody panującej w dniu zbiórki, tegoroczna akcja MOTOMIKOŁAJE 2013 pozwoliła nam przekazać na konto WSSD w Olsztynie kwotę kwotę 2452,25 zł 

(słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote
dwadzieścia pięć groszy
).

Wszystkim ofiarodawcom i uczestnikom akcji wielce dziękujemy i życzymy spokojnego nowego roku 2014. 

 

Klub Motocyklowy Tabun Olsztyn

© 2023 Tabun Olsztyn